podaj login: , hasło: - zapomniałem hasła | zarejestruj

english version
Edytuj konto | Kontakt z nami | Startuj z nami | Dodaj do ulubionych
 

Szanowni Państwo!

Z największą przyjemnością chciałabym Państwu zaproponować zapoznanie się z najnowszym numerem czasopisma „Inżynieria Stomatologiczna – Biomateriały”. Podobnie jak poprzednie, również to dziesiąte wydanie czasopisma jest pełne najciekawszych wiadomości z zakresu inżynierii dentystycznej. Zakres tematyczny oraz dobór materiałów do numeru został opracowany i wyselekcjonowany przez Radę Naukową, składającą się ze specjalistów z dziedziny stomatologii, protetyki, implantoprotetyki, ortodoncji, inżynierii materiałowej, korozji i biotechnologii. Głównym założeniem i celem Rady Naukowej było utrzymanie, jak dotychczas, wysokiego poziomu publikowanych prac.

Dzięki współpracy Redakcji czasopisma „Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały” ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Wyższą Szkołą Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych z Ustronia oraz Polskim Towarzystwem Inżynierii Stomatologicznej udało się po raz kolejny zgromadzić szereg ciekawych doniesień z tak szerokiego zakresu, jakim jest inżynieria dentystyczna. Należy zauważyć, że czasopismo „Inżynieria Stomatologiczna -Biomateriały” ma bardzo interdyscyplinarny charakter, ale właśnie dzięki temu cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród specjalistów z zakresu stomatologii czy protetyki, ale również wśród osób, które działają w zakresie inżynierii materiałowej. Podobnie jak w poprzednich numerach czasopisma prócz prac klinicznych umieszczane zostały również doniesienia z zakresu metrologii, nowoczesnej inżynierii materiałowej, procesów korozyjnych, oddziaływań mechanicznych i innych aspektów dotyczących biomateriałów.

Wśród materiałów powszechnie stosowanych w medycynie i stomatologii niezmiennie króluje tytan, który dzięki zdolności do łączenia się z kością w procesie osseointegracji już od ponad czterdziestu lat jest wykorzystywany do produkcji implantów stomatologicznych, dających możliwość odtworzenia częściowych i całkowitych braków zębowych. Państwa lekturze polecamy również prace dotyczące oceny odporności na korozję stopów odlewniczych na bazie niklu i chromu, jako materiałów bardzo podatnych na zmiany parametrów przetwarzania, czy też zastosowania w stomatologii innych materiałów, takich jak tlenek cyrkonu, przetwarzany technologiami CAD/CAM. W numerze zamieszczone zostały prace dotyczące estetycznej odbudowy zębów po leczeniu endodontycznym z wykorzystaniem dostępnych standardowych oraz indywidualnie modelowanych systemów wkładów koronowo-korzeniowych z włókien szklanych.

Prace zaprezentowane w tomie dziesiątym zostały wybrane spośród tematów zakwalifikowanych do publicznej prezentacji w ramach XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Inżynieria Stomatologiczna – Biomateriały” w Ustroniu, gdzie w grono organizatorów obok Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych w Ustroniu wpisały się również: Katedra i Zakład Materiałoznawstwa i Propedeutyki Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Polskie Towarzystwo Inżynierii Stomatologicznej, Katedra Chemii Politechniki Częstochowskiej oraz Zakład Inżynierii Powierzchni, Korozji i Katalizy Politechniki Wrocławskiej. Konferencja odbyła się pod patronatem naukowym i wspierającym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Efektem połączonych działań specjalistów z różnych dziedzin jest widoczny postęp w zakresie nowych metod technologicznych w wytwarzaniu tradycyjnych, jak i nowatorskich materiałów stosowanych w protetyce.

Życząc naszym Drogim Czytelnikom twórczej lektury, zapraszamy również do publikowania na łamach czasopisma swoich osiągnięć naukowych.

dr inż. Dorota Klimecka - Tatar